GDPR en cookies

Privacyverklaring en cookies

Via je browserinstellingen kan je de bestaande cookies verwijderen en/of ervoor zorgen dat er geen nieuwe cookies bewaard worden. In een aantal gevallen zullen bepaalde websites niet meer optimaal werken (taalvoorkeuren - winkelkarretjes - cookiebanners).
Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de websites van
Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox.

Radiation Duck gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door ons en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Radiation Duck gebruikt de doorgegeven persoonsgegevens (verkregen via het contactformulier of via mail) alleen voor facturatie doeleinden, maandelijkse rapporten en/of mededelingen over Radiation Duck. We geven geen gegevens door aan derden of gebruiken geen advertenties via profiling of andere persoonlijke gegevens.

Je kan verzoeken om je opgeslagen informatie te wijzigen of verwijderen door een mail te sturen naar info@radiationduck.be


Radiation Duck
Boshovestraat 167
2100 Deurne
BTW BE0700155995
Argenta BE80 9731 4693 0277